poniedziałek, 4 maja 2020

Konkurs: EPIDEMIA CZYTANIAWeź udział w konkursie 

 

EPIDEMIA CZYTANIA 

 

ZSO nr 1 w RaciborzuC Z Y T A J .   F O T O G R A F U J .   P I S Z .   P R O J E K T U J .
D O  WY G R A N I A  V O U C H E R Y  WA R T O Ś C I  1 0 0 P L N
O R A Z  P U B L I K A C J A  W  MA G A Z Y N I E   A D  O P E R AM!Regulamin

 

1. Cele konkursu: propagowanie czytelnictwa, rozbudzanie zainteresowania kulturą literacką kulturą żywego słowa, inspirowanie literaturą w sztukach plastycznych wśród uczniów ZSO nr 1 w Raciborzu.
2. Organizatorem konkursu jest redakcja magazynu „Ad operam!” w ZSO nr 1 w Raciborzu.
3. Konkurs odbywa się w dniach 04.05.2020 – 05.06.2020r.
4. Konkurs przebiega w dwóch kategoriach do wyboru:
A. Zadanie konkursowe w kategorii: EPIDEMIA CZYTANIA I PISANIA
1. Uczestnik konkursu fotografuje książkę (okładkę lub stronę tytułową, lub siebie z książką lub inny wariant), którą przeczytał, czyta lub zamierza przeczytać [zdjęcie cyfrowe; orientacja pionowa].
2. Czyta wybrany przez siebie fragment, który nagrywa w pliku audio. Maksymalny czas czytania: 2 minuty.
3. Pisze oryginalny blurb [krótką rekomendację, np. z tyłu książki lub na wewnętrznym skrzydełku okładki]
4. Powyższe trzy gotowe elementy [zdjęcie, nagranie, blurb] stanowią całość pracy konkursowej.
B. Zadanie konkursowe w kategorii: EPIDEMIA CZYTANIA I PROJEKTOWANIA
1. Uczestnik konkursu fotografuje książkę (okładkę lub stronę tytułową, lub siebie z książką lub inny wariant), którą przeczytał, czyta lub zamierza przeczytać [zdjęcie cyfrowe; orientacja pionowa].
2. Czyta wybrany przez siebie fragment, który nagrywa w pliku audio. Maksymalny czas czytania: 2 minuty.
3. Projektuje zakładkę dla rekomendowanej przez siebie książki w dowolnej technice.
4. Powyższe trzy gotowe elementy [zdjęcie, nagranie, zdjęcie projektu lub inny plik z projektem] stanowią całość pracy konkursowej.
5. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie I LO i LSP w Raciborzu.
6. Prace złożone z 3 elementów i podpisane imieniem i nazwiskiem autora prosimy nadsyłać na adres: adoperamlo1@gmail.com
7. Prace muszą spełniać następujące warunki: być wykonane samodzielnie przez autora i dotąd nigdzie niepublikowane.
8. Nadesłanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie zgodę jej autora na opublikowanie w magazynie szkolnym „Ad operam!” na stronie internetowej szkoły.
9. Jury złożone z nauczycieli j. polskiego i przedmiotów artystycznych oraz reprezentanta redakcji „Ad operam!” weźmie pod uwagę następujące kryteria oceny:
* oryginalność/ pomysłowość składników pracy: zdjęcia/projektu/tekstu,
* dobór fragmentu i jego interpretację głosową (tempo, intonacja, pauzowanie, ekspresja głosu).
10. Ostateczny termin nadsyłania prac: 5 czerwca 2020 r.
11. Termin rozstrzygnięcia konkursu 10 czerwca 2020 r.
12. O wynikach organizator poinformuje zwycięzców mailowo.
13. Nagrody:
a) najlepsze prace zostaną opublikowane w magazynie szkolnym „Ad operam!” na stronie szkoły z podaniem imienia i nazwiska autorów;
b) laureaci otrzymają vouchery wartości 100 PLN do zrealizowania w Księgarni „Sowa” w Raciborzu.
14. Termin rozdania nagród: 26 czerwca 2020 r. podczas rozdania świadectw szkolnych.