Dołącz do nas!

Zachęcamy wszystkich do publikowania oryginalnych utworów literackich (np. wierszy, prozy, utworów na scenę, reportaży), muzycznych i/lub filmowych (np. prawykonań i wykonań utworów muzycznych, nagrań recytacji, inscenizacji, skeczów kabaretowych, tańców, felietonów filmowych) oraz szeroko rozumianych prac plastycznych (np. z zakresu fotografii artystycznej, grafiki czy malarstwa).

Do ich opublikowania wystarczy ustna rekomendacja Waszego polonisty lub nauczyciela przedmiotu artystycznego.

Zgłoszenia przyjmuje B. Jankowska codziennie w godzinach swojej pracy lub pod adresem b.jankowska.lo1@gmail.com.

Zapraszamy! ☺

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz